Kontaktpersoner

Bø barnehage

Brit Sirevåg, styrer
Telefonnr.: 51 47 77 50
e-post: post@bobarnehage.no
Adresse: Bøbakkan 4, 4380 Hauge i Dalane
Åpningstid: 06.30 – 16.45

Les mer om Bø barnehage

Øyno FUS barnehage

Louise Bøe, styrer
Telefonnr.: 51 47 62 69 / 908 93 069
e-post: dl.oyno@bhg.no
Adresse: Øynoveien 18, 4380 Hauge i Dalane
Åpningstid: 06.30 – 16.45

Les mer om Øyno FUS barnehage

 

Sokndal skole

Kontoret
Telefonnr.: 51 47 07 00
Adresse: Skoleveien 2, 4380 Hauge i Dalane
Kontortid: 08.00-15.00

Bjørn Inge Mydland, rektor
Telefonnr.: 51 47 07 00
e-post: bim@sokndal.kommune.no

Heidi L. Egeland, inspektør 1.-3. trinn
Telefonnr.: 51 47 07 11
e-post: heg@sokndal.kommune.no

Monica Åros Zebrowski, inspektør 4.-7. trinn
Telefonnr.: 51 47 07 13
e-post: maz@sokndal.kommune.no

Dag Morris Mydland, inspektør 8.-10. trinn og sosiallærer ungdomstrinnet
Telefonnr.: 51 47 07 12
e-post: dmm@sokndal.kommune.no

Bjørg Løvås, sosiallærer barnetrinnet
Telefonnr.: 51 47 07 04
e-post: blo@sokndal.kommune.no

Jone Mathiesen, sosiallærer ungdomstrinnet
Telefonnr.: 51 47 07 00
e-post: jone.mathiesen@sokndal-skole.no

Cecilie Mysing, leder SFO
Telefonnr.: 51 47 07 00 / 51 47 07 40
e-post: cecilie.mysing@sokndal-skole.no

Les mer om Sokndal skole

Familiens Hus

Monika Laupstad, leder Familiens Hus
Telefonnr.: 51 47 06 70 / 482 86 490
e-post: mla@sokndal.kommune.no
Kontortid: mandag – torsdag

Bjørg Løvås, Familiens Hus
Telefonnr.: 51 47 07 04
e-post: blo@sokndal.kommune.no
Kontortid: mandag – torsdag

Les mer om Familiens Hus

Helsestasjonen

, ledende helsesykepleier
Telefonnr.: 51 47 06 85
e-post:
Kontortid:

Astrid Irene Lian Berntsen, jordmor
Telefonnr.: 51 47 06 84 / 476 92 191
e-post: ailb@sokndal.kommune.no
Kontortid: Tirsdag og fredag 08.00-15.00

Kjersti Berge, helsesykepleier skolehelsetjenesten
Telefonnr.: 51 47 06 18 / 51 47 07 09 / 917 20 752
e-post: kbe@sokndal.kommune.no
Kontortid: 08.00-15.00

Hege Merete Andersen, sykepleier
Telefonnr.: 51 47 06 91 / 969 44 135
e-post: hema@sokndal.kommune.no
Kontortid:

Les mer om helsestasjonen

 

Ungdomslos

Lene Dversnes, ungdomslos
Telefonnr.: 479 73 293
e-post: led@sokndal.kommune.no
Kontortid: mand., tirsd., onsd. og fred. 07:30 – 15:00

Ole Geir Uthaug, ungdomslos
Telefonnr.: 51 47 07 05
e-post: ogu@sokndal.kommune.no

Les mer om UngdomsLos

Psykisk helsetjeneste

Monika Laupstad, barneansvarlig
Telefonnr.: 51 47 06 70 / 482 86 490
e-post: mla@sokndal.kommune.no

Henriette Lorentzen, ruskonsulent
Telefonnr.: 51 47 06 61 / 404 12 747
e-post: hlo@sokndal.kommune.no

Ellen Birkeland, psykiatrisk sykepleier
Telefonnr.: 51 47 06 67/ 400 21 241
e-post: ebi@sokndal.kommune.no

Anita Nesvåg, miljøterapeut
Telefonnr.: 940 03 367
e-post: anne@sokndal.kommune.no

Christina S. Mydland,  vernepleier
Telefonnr.: 989 02 620
e-post: csm@sokndal.kommune.no

 

SLT-koordinator

Henriette Lorentzen, SLT-koordinator
Telefonnr.: 51 47 06 61 / 404 12 747
e-post: hlo@sokndal.kommune.no

Les mer om SLT

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Telefonnr.: 51 46 82 70
e-post: ppt@eigersund.kommune.no
Adresse: Nytorget 9, 4370 Egersund (2.etg.)

Koordinator barn og unge

Linda Øvestad Olsen, koordinator barn og unge
Telefonnr.: 51 47 06 60 / 996 22 768
e-post: loo@sokndal.kommune.no
Kontortid: mand.-fred,  07.30 – 15.00

Lene Dversnes, koordinator barn og unge
Telefonnr.: 479 73 293
e-post: led@sokndal.kommune.no
Kontortid: mand., tirsd., onsd. og fred. 07:30 – 15:00

Les mer om koordinerende enhet

Fysioterapi

Guro Garvik Robben, fysioterapeut
Telefonnr.: 976 32 349
e-post: guro@robben.net
Åpningstid: mandag – fredag 07.30 – 15.00

Ergoterapi

Lena Terese Stene, ergoterapeut
Telefonnr.: 400 20 994
e-post: ergo@sokndal.kommune.no
Kontortid: mand., tirsd., onsd. og fred. 07:30 – 15:00

Les mer om ergoterapi

Barn som pårørende

Linda Øvestad Olsen, kontaktperson
Telefonnr.: 51 47 06 60 / 996 22 768
e-post: loo@sokndal.kommune.no
Kontortid: mand.-fred,  07.30 – 15.00

Les mer om barn som pårørende

Familievernkontoret

Familievernkontoret, avdeling Egersund
Telefonnr.: 51 53 81 50
e-post: familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no
Adresse: Nytorget 6, 4370 Egersund
Telefontid: 08.00 – 11.00 og fra 12.00 – 14.00

Les mer om Familievernkontoret

Dalane Barnevern

Barneverntjenesten
Telefonnr.: 51 46 84 00
e-post: barnevern@eigersund.kommune.no
Adresse: Strandgaten 18, 4370 Egersund
Kontortid: 08.00 – 15.00

Barnevernsvakten
Telefonnr.: 400 34 573
Kontortid: ved akuttberedsakp utenom arbeidstid

Alarmtelefon for barn og unge
Telefonnr.: 116 111

Les mer om barnevern