Gravid, barn, ungdom eller foresatt som trenger hjelp?

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Sokndal. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra.

Er du bekymret? Gjør noe med det!

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112

eller barnevernstjenesten 51 46 84 00 (kl.08.00-15.00) / 400 34 573.