Forskning på BTI

Bedre tverrfaglig innstas i Sokndal og Eigersund kommune

Vi i Sokndal kommune har i samarbeid med Eigersund kommune søkt om, og fått innvilget midler til forsking på BTI hos Rogaland fylkeskommune i program for folkehelsearbeid i kommunene/Mulighetsrommet.

Vi har inngått avtale med UiS som har hovedansvar for forskingen, og samarbeider også tett med KoRus Vest Stavanger.

Den overordnede målsetningen for prosjektet er å finne ut hvordan og i hvilken grad BTI-modellen (med prosesser på fire nivåer og med tilhørende handlingsveileder og stafettlogg), har ført til en ønsket endring av praksis i de kommunale tjenestene i forhold til tidlig innsats og tverretatlig samarbeid, og om denne praksisen har utløst gode prosesser og ført til en bedret livssituasjon for barn, unge og deres familie.

Du kan lese mer om forskningen vår her.

Eigersund kommune sin BTI handlingsveileder kan du ser her.