Barn og unges helsetjeneste

Barn og unges helsetjeneste

I prosjekt «Barn og unges helsetjeneste» samarbeider brukere av tjenestene, fastleger, fagfolk i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten om å utvikle samhandlingsforløp for barn og unge.

Verktøyet er delt inn i 7 samhandlingsforløp for ulike typer psykiske helseplager barn og unge kan ha:

Forløpene beskriver de ulike tjenestenes roller og ansvarsområder og fungerer som et kart over tjenestene. Kartet skal hjelpe både fagfolk og brukere i å få oversikt over de ulike tjenestene og deres ansvarsområder.

Målet er at barn og ungdom skal få rett hjelp hos riktig tjeneste og at tiltakene fra ulike tjenester henger sammen slik at det oppleves som et helhetlig tilbud for barnet/ungdommen det gjelder og familien.